Uncategorized

2019. g. 5. – 8. septembris: zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” piedalās Ziemeļvalstu Planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium Association) konferencē Sandnesā, Norvēģijā

2019. g. 5. – 8. septembris: zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” piedalās Ziemeļvalstu Planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium Association) konferencē Sandnesā, Norvēģijā Zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” ir Nordic Planetarium Association (turpmāk tekstā NPA) biedrs no 2009. gada, un visu šo laiku izglītības metodiķe Dace Balode ir NPA valdes sastāvā (valdē no “Tehnoannas pagrabiem” ir bijuši ievēlēti arī Reinis…

2019. g. 5. – 8. septembris: zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” piedalās Ziemeļvalstu Planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium Association) konferencē Sandnesā, Norvēģijā

Zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” ir Nordic Planetarium Association (turpmāk tekstā NPA) biedrs no 2009. gada, un visu šo laiku izglītības metodiķe Dace Balode ir NPA valdes sastāvā (valdē no “Tehnoannas pagrabiem” ir bijuši ievēlēti arī Reinis Balodis, Elza Kļaviņa un Sabīne Celitāne). Tas uzliek pienākumu ik pēc diviem gadiem piedalīties NPA
konferencē, kurā notiek arī valdes pārvēlēšanas.

NPA 2019. gada septembra konferencē piedalījās 54 cilvēki no 8 valstīm: Norvēģijas,
Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Vācijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Igaunijas un Latvijas.
Jāpiebilst, ka zinātnes centra “Tehnoannas pagrabi” darbinieki kopš 2009. gada NPA
konferencēs pārstāv Latviju.

Konference sākās ar Sandnesas mēra uzrunu.

Konferences laikā paspējām tuvāk iepazīties ar diviem Norvēģijas zinātnes centriem:
Vitenfabrikken (Sandnesā) un Jaermuset (Nærbø).Tikšanās laikā ar Jaermuset ekspozīciju
veidotājiem Ivar Reed Nakken (kurš šogad ir saņēmis Norvēģijas Karaļa apbalvojumu) un
Frederik Motland Kirkemo pārrunājām zinātnes centru āra ekspozīciju izveidošanas principus
un iespējas. Tas ir ļoti aktuāli “Tehnoannas pagrabiem” – gan veidojot savu āra/pagalma
daļu, gan nu jau kā ekspertiem konsultējot topošos zinātnes centrus Latvijā.

Konferences prezentācijas ļoti saspringtā režīmā atklāja jaunumus gan planetāriju
tehnoloģijas jomā, ko prezentēja firmas Zeiss un Sky Skan, gan plusus un mīnusus jauna
planetārija izveidē Turku, Somijā, bet vienmēr atraktīvā Anna S. Arnadottir no Lundas
universitātes dalījās pieredzē lētu planetārija vizuālo materiālu izveidē. Daudzajās dažādu
valstu pārstāvju prezentācijās un debatēs tika runāts gan par specifiskajiem planetāriju
krēsliem, ziemeļblāzmu filmēšanu un šo filmu demonstrēšanas specifiku planetārijos,
meteorītiem, teleskopiem un pat sāmu dziedājumiem par zvaigznājiem. NPA prezidente
Aase Roland Jacobsen stāstīja par dāņu pirmajam kosmonautam veltītas ekspozīcijas izveidi,
un dīvainā kārtā tas sasaucās ar “Tehnoannas pagrabi” darbinieku sagatavoto un novadīto
interaktīvo meistardarbnīcu.

Meistardarbnīcas. Norisēja sešas meistardarbnīcas, viena no tām – ”Space Elevator”
bija “Tehnoannas pagrabi” pārstāvju speciāli sagatavota šai konferencei. Atšķirībā no citām
“Tehnoannas pagrabi” darbnīca bija interaktīva, izzinoša, mākslu/mūziku, zinātni un
amatniecību apvienojoša. NPA delegātu atsaucība un ieinteresētība bija ļoti liela, dāsni
dalījāmies ar metodiskajiem materiāliem, kas aizceļoja uz Ziemeļvalstīm un turpmāk tiks
izmantoti zinātnes centros un planetāriju ekspozīcijās. “Tehnoannas pagrabiem” izveidojās
labas sadarbības iespējas.

Sarunas. Kontakti. Konferences laikā Alvis Balodis un Reinis Balodis diskutēja ar Zeiss
pārstāvi par visefektīvākajiem projektoriem “Tehnoannas pagrabi” planetārijam, Dace
Balode ar Rauno Pilviku no mūsu sadarbības partnera Igaunijā Energia Keskus pārrunāja
situāciju gan minētajā centrā, gan jau radušās problēmas citos Igaunijas zinātnes centros,
piemēram, AHHA.

Pārsteidzoši daudz tika runāts par Latviju. Alvis Balodis ar Oslo pārstāvi pārrunāja
savu pieredzi sadarbībā ar Ilgoni Vilku no Latvijas Universitātes, Dace Balode ar norvēģu

partneriem dalījās savos novērojumos par tikko Norvēģijā notikušās kosmiskās nometnes
jauniešiem organizatoriem no Latvijas puses, Reinim Balodim nācās izprast zinātnes centru
taktikas jautājumus sarunā ar Sven Gundersen no Vitenfabrikken utt.

NPA valdes vēlēšanas. Bet galvenais notikums, protams, bija NPA valdes
pārvēlēšana un vietas izvēle nākamajai konferencei. Jaunais prezidents būs Kai Santavuori no
Somijas. Arī turpmākos divus gadus jaunajā NPA valdē darbosies Dace Balode un Sabīne
Celitāne. 2021. gada konference notiks Lībekā, īsi pirms Lībekas filmu festivāla.

Secinājums. Pateicoties “Tehnoannas pagrabi” darbībai NPA, konferences ir
mainījušās, tajās tiek vairāk runāts par saturu, ko un kā vēstīt planetārijos un ekspozīcijās ap
tiem, nevis tikai par tehnoloģijām.

Similar Posts