Uncategorized

2019. g. 5. – 8. septembris: zinātnes centrs “Tehnoannas pagrabi” piedalās Ziemeļvalstu Planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium Association) konferencē Sandnesā, Norvēģijā

Zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” delegācijas  dalība  Ziemeļvalstu planetāriju asociācijas konferencē Helsinkos  no 2015. gada 4.-6. septembrim  Spirgtā 3. septembra rītā Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” delegācija Alvja Baloža, Elzas Kļaviņas, Daces Balodes un Reiņa Baloža personā devās uz plašo mežu, saunu un lāceņu zemi Somiju, lai piedalītos Ziemeļvalstu planetāriju asociācijas (Nordic…

Zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” delegācijas  dalība  Ziemeļvalstu planetāriju asociācijas konferencē Helsinkos  no 2015. gada 4.-6. septembrim 

Spirgtā 3. septembra rītā Tehniskās jaunrades nama „Annas 2” zinātnes centra „Tehnoannas pagrabi” delegācija Alvja Baloža, Elzas Kļaviņas, Daces Balodes un Reiņa Baloža personā devās uz plašo mežu, saunu un lāceņu zemi Somiju, lai piedalītos Ziemeļvalstu planetāriju asociācijas (Nordic Planetarium association – turpmāk tekstā – NPA) konferencē Helsinkos.

Trīs dienas garā konference iesākās Helsinku observatorijā ar zīmīgu Larsa Bromana (Lars Bromann), viena no NPA dibinātājiem, atskatu uz tās vēsturi un dažādām konferenču norises vietām. Patiess bija „Tehnoannas pagrabu” atkalredzēšanās prieks ar jau iepriekšējās konferencēs (tai skaitā NPA konferencē Rīgā, 2011. gadā) sastaptajiem kolēģiem no Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas un Igaunijas.

Līdztekus asociācijas valdes pārvēlēšanai un dažādu ierosinājumu apspriešanai, konferences dalībniekiem bija lieliska iespēja iepazīties ar Helsinku observatorijas vēsturisko ēku, tās aprīkojumu, kā arī apmeklēt seansu planetārijā. Spilgts kontrasts Helsinku vēsturiskajai observatorijai bija Somijas Dabas centra „Haltia” apmeklējums, kurš atklāja ne tikai Somijas dabas skaistumu, bet arī tehnoloģisko iespēju vērienu.

Similar Posts