Ziemeļvalstu planetāriju asociācija (Nordic Planetarium Association, turpmāk
tekstā – NPA) ir bezpeļņas organizācija, kas apvieno Ziemeļvalstu un Baltijas valstu
planetārijus.


Latviju šajā organizācijā no 2009. gada aktīvi pārstāv zinātnes centra “Tehnoannas
pagrabi” darbinieki Alvis Balodis, Dace Balode un Reinis Balodis. No 2009. gada
metodiķe Dace Balode ir NPA valdes locekle un tajā atbild par mobilo planetāriju
sadaļu.


NPA konferences notiek reizi divos gados, un 2011. gada konference notika Latvijā,
Rīgā zinātnes centrā “Tehnoannas pagrabi”, jo tajā no 1997. gada darbojas planetārijs,
kura iegādes un programmu autors ir Alvis Balodis.


Konferencē piedalījās 28 dalībnieki no 8 valstīm (Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas,
Somijas, Igaunijas, Latvijas, Čehijas un Itālijas). Organizatori – zinātnes centra
“Tehnoannas pagrabi” darbinieki Alvja Baloža vadībā konferences dalībniekus
iepazīstināja arī ar Rīgas padomju laika planetārija reliktiem, un tas bija gan izzinoši,
gan pārsteidzoši, gan amizanti, jo pieskarties tik unikālai vēsturiskai tehnikai visiem
dalībniekiem bija reta iespēja.


Nupat – 2021. gada oktobra beigās notika kārtējā NPA konference, šoreiz – Lībekā,
Vācijā, kurā piedalījāmies attālināti un NPA valdes sēdē 30. oktobrī atkārtoti uz
nākamajiem diviem gadiem par tās locekļiem tika ievēlēti arī Dace Balode un Reinis
Balodis.


Vairāk par NPA var uzzināt šeit:

https://www.npa-planetarium.org/
https://www.facebook.com/Nordicplaneteriumassociation/